Over projectmanagement en ondersteuning

Projectmanagement kan gezien worden als een manier om dingen voor elkaar te krijgen zonder misbruik te maken van mensen en bronnen. Een project kan uniek zijn in net zo oneindig veel manieren als de personen die betrokken zijn bij het project uniek zijn. Het zelfde geldt voor de bronnen en de doelen van het project.

Toch zijn er ook dingen die projecten gemeen hebben, zoals basis vaardigheden voor samenwerking – zoals luisteren en mede-eigenaar zijn van een project. Als je naar mensen luistert en je mogelijkheden schept om het luisteren te bevorderen, en als je nooit toelaat dat het project een strijdtoneel voor egoïstische belangen wordt, kan je daarmee je twee dodelijke bedreigingen voor menselijke samenwerking vermijden.

Onze ondersteuning voor je projectmanagement is raadgeving gericht op de basis aspecten van projectmanagement. Deels omdat deze site is gericht op werken met EQ, maar ook omdat De theoretisch benadering niet echt bruikbaar is gebleken zonder een praktijk. Projectmanagement berust meer op vaardigheid als op kennis. Het gaat over een effectieve manier van interactie met mensen. Geen boek in de wereld kan alle mogelijke reacties die jij van je teamleden krijgt bevatten. Een project managen is de beste manier om het te leren.


Voor alle projectleden

Projectlid zijn is leider zijn, of je nu de manager bent of niet. Een leider zijn wil zeggen dat er naar je gekeken, de mens is de maat, projectleden zijn rol model voor elkaar. Daarom sporen we je aan om jezelf bewust te ontwikkelen—misschien doe je dat werk al voor jezelf, zo niet, begin er vandaag mee. Je kunt alleen effectief werken aan de emotionele intelligentie in anderen als je het zelf praktiseert. 75 % van het succes van je project komt van de wijze waarop je team emotionele intelligentie operationeel weet te maken.—veel meer dan missie statements en doelen zijn het de kleine interacties die je team en aanpak verfijnen.

Als je ook je eigen EQ wil ontwikkelen kan je binnen een project zowel leider als leerling zijn. Reflecteer continu op je eigen verlangens, behoeften en je gedrag. Zoek steeds een antwoord op de vraag: "Wie wens ik te zijn?". Door dat te doen geef je jezelf een kapstok voor je eigen gedrag. Dat klinkt gemakkelijk, maar als je er tijd voor neemt, zal je zien dat het een diepzinnig effect heeft. Wie verkoos ik te zijn in deze interactie? Wie verkies ik te zijn in deze relatie? Leef ik zo als ik wil zijn of leef ik zoals me geleerd is te zijn? Omdat dit het belangrijkste werk is binnen je project, verlaten we deze topic nu en adviseren je de bronnen te bezoeken die hierover gaan. Blijf leren en gebruik beiden, je hart en je verstand.


De projectmethode

Gedurende de laatste 10 jaren is projectwerk een normale manier geworden om zaken aan te pakken binnen organisaties. De projectmethode is niet nieuw, die is altijd al gebruikt om nieuwe zaken en processen uit te vinden in situaties die dagelijks als vanzelfsprekend routinematig of machinaal werden uitgevoerd. De reden is voor de hand liggend, dat zie je als je in de wereld om je heen kijkt: de wereld veranderd sneller dan vroeger en gebeurtenissen aan de andere kant van onze planeet hebben invloed op die van jouw in een "globalized world".

Om in staat te zijn om op dergelijke gebeurtenissen in te spelen moeten organisatie processen flexibeler verlopen en zich aan kunnen passen. Je kunt nu geen auto meer kopen op de manier waarop je dat vijf jaar geleden deed, de wereld van de klant is veranderd. Daarom is de marketing van een nieuwe auto nu, een uniek project dat anders zal zijn als de marketing van een nieuwe generatie auto’s in de toekomst.

... past bij de menselijke geest

Er is een andere goede reden om in projecten te werken: het past de menselijke geest om zo te werken. De meeste mensen genieten van variatie in het leven, wanneer je in een project werkt kom je één ding te weten: alle projecten hebben een bepaald einde. Dat betekent dat hard en soms ook vervelend werk altijd voor een bepaalde tijd is en dat elk volgend project er anders uit zal zien. Wetende dat het tijdelijk is kan stress genezen.

... opent een mogelijkheid voor feedback

De door tijd begrensde natuur van projectmatig werken biedt ook mogelijkheden voor een open feedback cultuur in het heden: een door tijd begrenst werk moet van het begin af aan goed gaan als het doel bereikt wil worden. Dit maakt het van groot belang dat geschilpunten die het werk negatief beïnvloeden onmiddellijk worden opgepakt. Verder is er in de periode tussen twee projecten ruimte voor een uitgebreide persoonlijke feedback om de condities voor een volgend project te verbeteren.

... vraagt om doelen

Goed gedefinieerde doelen passen ook bij de menselijke geest. Omdat een projectgroep vaak een ad hoc organisatie is vraagt een project om goed gedefinieerde doelen. Gedefinieerde doelen zijn het handvat, de verzekering die mensen richting geeft. Dit is ook een feit als we naar de toekomst kijken: een groeiende meerderheid vraagt om een diepere zin voor hun job en slaan het uitsluitend werken voor geld af. Er moet meer in zitten, het moet zin hebben
De projectmethode heeft een doel zo hard nodig dat die behoeft automatisch wordt beantwoord.


De project cyclus

De meeste projecten volgen de zelfde cyclus, te beginnen bij de identificatie van een behoefte of wens en dan:

Definitie van een visie, doelen en bronnen
Planning
Realisatie
Evaluatie

Het is belangrijk te weten dat een project niet persé in deze volgorde door alle fasen moet gaan maar zich ook heen en weer kan bewegen. Alle grote projecten hebben ook subprojecten waarvan de projectcyclus zich binnen de hoofdcyclus afspeelt. Als je begrijpt welke gereedschappen (tools) bruikbaar zijn in welke fase weet je ook hoe je de juiste vragen kan stellen als het project zich verder ontwikkeld.


We hebben ervoor gekozen om onze ondersteuning op de volgende terreinen te richten:

Ontwikkelen van een projectteam, Ontmoetingen, Planning, Doelen bepalen. Bij het lezen en aanpassen van het advies bij je specifieke behoeften kan je voorkomen dat je in valkuilen terecht komt. Valkuilen als onduidelijke verwachtingen in het team, statische en daardoor vervelende vergaderingen, afhankelijke team leden veroorzaakt door slechte planning en van de koers raken door onduidelijke doelen.


Een reminder

Jij bent degene die met je project aan het werk bent. Jij weet meer van de actuele situatie in je team dan welke expert in projectmanagement dan ook. Doen wat je het liefst is, is het beste voor het project, luister naar je teamleden en laat geen egoïstische motieven, niet van jezelf noch van iemand anders invloed krijgen op de besluitvorming, dan heb je, je best gedaan. Je best doen is alles. Beter dan je best kan het niet.