De EQ gereedschapskist/ EQ toolbox kan je assisteren bij het opzetten van een project emotionele intelligentie in je eigen organisatie, vereniging of leefgemeenschap.
Deze introductie leidt door de EQ toolbox en toont je de actie stappen die je kan maken om voorwaarts te komen.

Opzetten van een EQ Initiatief

Te eerste, willen we je bedanken voor je betrokkenheid bij het werken aan een positievere wereld door het scholen van anderen in de kerncompetenties van de emotionele intelligentie.

In ons werk krijgen we geregeld telefoontjes en E-mailtjes van mensen die wat hebben geleerd over emotionele intelligentie (EQ) en de beslissing hebben genomen om deze vaardigheden door te geven binnen hun organisatie, vereniging of leefgemeenschap.

Sommigen van hen zijn ervaren in dit werk, anderen zijn het nog aan het leren. Sommigen zijn betrokken bij een specifieke organisatie ( zoals een school, jongerencentrum/ groep of liefdadigheid en vrijwilligerswerk), terwijl anderen gewoon burgers zijn die zich betrokken voelen bij hun lokale leefgemeenschap. Sommigen zijn al een eind op weg, anderen zijn net begonnen. Als je in deze beschrijving past, dan is deze site iets voor je.

Als je al ervaren bent in het ontwikkelen van projecten, of je EQ initiatief is al gestart stellen we voor dat je de sprong in de toolbox gewoon waagt. Als je wat meer aan het begin staat kan de rest van dit artikel je helpen om op gang te komen.

Deze site heft drie hoofdonderdelen:

Project Support is een helpende hand voor diegenen die een beetje advies kunnen gebruiken bij het opgang brengen van een project. De hoofdstukken over planning, ontmoetingen, het opbouwen van een team en bepalen van doelen, maken de basale zaken duidelijk waarover gedacht moet worden als je een project gaat starten. Het sleutelbegrip voor degenen die betrokken zijn bij het project is respect. Respect is van doorslaggevend belang bij het ontwerpen van een groep gedragen project.

De EQ Toolbox geeft je een korte introductie van de belangrijkste EQ vaardigheden en biedt oefeningen om deze vaardigheden te verbeteren, zowel voor het projectteam als voor de deelnemers aan de EQ activiteiten. De structuur is gebaseerd op Six Seconds' EQ model en Salovey / Mayer/ Caruso deffinitie van EQ.


Bronnen is een toegang tot waardevol EQ materiaal. Zowel op direct op internet bruikbaar als om uit te printen. Een collectie van artikelen is beschikbaar voor je om van te leren en om mee te delen aan anderen. Er zijn ook voorbeelden van documenten om je te helpen zelf materiaal te maken dat je kan gebruiken bij het lanceren van het project.


De eerste stappen

Start bij de basis

Om je EQ initiatief door te starten, begin je met uit te zoeken waar je nu staat.
Neem een bloknoot en beantwoord de volgende vragen.
Schrijf je op alsof je ze aan ons verteld--- het is gewoon een onder onsje om samen na te denken en vat te krijgen op de stand van zaken nu.

Vragen:
Waarom wil je werken aan EQ in de samenleving?
Waar ga je dit te doen?
In een organisatie, in je vereniging, je dorp, wijk of stad?
Waarom dit publiek en wat is je connectie met dit publiek?

Bijvoorbeeld,""Start met mijn dochter haar jongerenclubje, omdat we al goede connecties hebben met die kennissenkring." Of misschien zeg je, "Dit is iets voor ons hele land van 16 miljoen mensen omdat ik na tien jaar werken voor een politieke partij voldoende connecties heb opgebouwd om de zaak binnen de landelijke politiek in beweging te zetten. Ik ga het groots aanpakken.

Wat heb je tot nu toe al gedaan?

Wat heb je al om in te zetten welke vaardigheden, welke bronnen, welke connecties.

Wat is je betrokkenheid en hoe voel je je met betrekking tot deze klus?

Wat zijn je innerlijke motieven, je angst, je opwinding?

Hoe betrokken ben je? Hoe weet je dat?

De opzet

Je volgende stappen zijn nodig om een initieel plan uit te werken en uit te zoeken wie de andere betrokkenen worden. In het algemeen raad ik aan om met 3-6 mensen te beginnen bij de lancering van een EQ initiatief. Het is afhankelijk van het actieradius van het project…. Helemaal alleen een project uitvoeren is moeilijk.

Heb je al eerder een dergelijk project gemanaged? Als je wat kennis zoekt over project management, lees dan deze introductie.


Basis stappen

Bij het lanceren van je project wil je waarschijnlijk wat voorbereidingen doen----enkele basisstappen te voorbereiding komen hier, complete met links naar de toolbox om je te helpen.

Ontwikkel een team projectleiding

Misschien heb je al enkele mensen betrokken bij je initiatief , of misschien is dit het juiste moment om enkele bondgenoten te vinden. Lees "Team ontwikkeling" en overweeg hoe je het team op gaat zetten.

Basis plan

Om te beginnen heb je enkele doelen of dingen die je wil bereiken nodig. Ontwerp een projectplan en begin met het kopje DOELEN. In de toolbox onder Goal setting kan je vinden hoe je gestelde doelen uitvoerbaar maakt. Frederik zijn voorbeeld projectplan kan je helpen om je voor te stellen hoe je dat doet. De lijst met Basis stappen kan je gebruiken als begin voor je projectplan.

Bijeenkomsten voor de leiding

Begin met een ontmoeting te organiseren voor de projectleiding. Wij noemen deze groep de "EQ boegbeelden ." Nu begint het werk eerst met de planning. Centraal in het proces staat EQ begin dus met EQ ook bij de opbouw van het team.

Verzeker je ervan dat de ontmoeting die je organiseert voor de EQ boegbeelden en groepen fantastisch is om mee te maken ---- hier zijn enkele richtlijnen. Verzeker je ervan dat je een gerichte agenda hebt voor elke ontmoeting. In de agendapunten moeten alle betrokkenen zich herkennen.

Geef na elke meeting een snelle bondige samenvatting, maak een besluitenlijstje. Je kunt een Note book/ Power book meenemen en de realistische tijd bij de aantekenigen vermelden. Voor grotere meetings gebruik ik een data projector zodat mensen kunnen zien wat ik opschrijf. Dit is vooral handig als we overeenstemming over actie plannen bereiken.

Dezelfde dag neem ik dan wat tijd voor afstemming over mijn aantekeningen en mail de betrokkenen ASAP. Deze tijd kan gedeeld worden met alle genodigden.

Ontmoetingen in een gemeenschap (wijk, buurtschap, gemeente, leefgemeenschap enz)

Begin vroeg in het proces met informele ontmoetingen om mensen te interesseren, enthousiast te maken over EQ. Doe dat in concentrische cirkels, te beginnen met de projectleiding team als de vaste cirkel. Dan begin je met grotere groepen van vertegenwoordigers. Begin met de mensen die al begrijpen waar het over gaat en er in geloven, een aangename groep echt gemotiveerde mensen die er zin in hebben is de beste start. Je hebt mensen nodig met verschillende kwaliteiten en mogelijkheden: Mensen die leiderschapskwaliteiten hebben, mensen die graag gewoon hard willen werken, besluitvaardige mensen, mensen die de fundamenten leggen en fondsen werven, mensen die het initiatief kunnen representeren en experts op het gebied. De vertegenwoordigers, vertegenwoordigen de gemeenschap. Als het een project binnen je gemeente betreft, zorg er dan voor dat er vertegenwoordigers van alle instanties binnen de gemeente (dorp, wijk, stad) aanwezig zijn.

Dus zowel mensen uit de gemeenteraad, politieke partijen, scholen, jongere groepen, kerken, verenigingsleven, musea, politie, brandweer, gezondheidszorg, vrijwilligers organisaties, enz.

Wil je de eerste presentaties perfect doen. Ga dan naar de toolbox pagina, kies een activiteit
En ontwerp een presentatie. Je kunt ook een gastspreker uitnodigen om dit voor je te regisseren of voor je op te treden. We willen later nog een lijst met dynamische EQ sprekers samenstellen. Als je het nu wil weten, E-mail en vraag het ons.

Pilot groepen

We hebben ontdekt dat het veel gemakkelijker is om een Pilot project te beginnen dan een volledig nieuw programma. Afhankelijk van je gehoor, kan dit een pilot van een half jaar zijn. Als voorbereiding kan je een pre-assessment een post assessment doen. Je probeert een inschatting te maken van wat er te gebeuren staat.

Je zet het hele plan als het ware in scene om te oefenen. Er zijn verschillende EQ instrumenten om zo iets op te zetten. E-mail ons en vraag erom.

Om het pilot project te kunnen doen, moet je eerst verschillende gewenste uitkomsten van het project duidelijk voor ogen hebben. Daaropkan je een scenario of leerplan ontwikkelen dat je stap voor stap leidt naar de gestelde doelen. Pas daarna kan je de gewenste situatie in scene zetten. Het is net zo als wanneer je een les wil geven op een school voor bijvoorbeeld ""Self Science"". Eerst kijk je wat je wil bereiken welke EQ doelen ( 1 of 2) je wilt bereiken. Dan ga je uitzoeken hoe je dat kan bereiken, wat je er voor moet doen, hoe je lesplan eruit moet gaan zien. Hoe je het uit gaat voeren.

Een kritisch punt is, dat je de mensen moet zien te vinden die ook in staat zijn om de lessen ) te geven. Die mensen moeten zelf over de nodige kennis en EQ vaardigheden beschikken. Trainingsmogelijkheden vindt je op de EQ Event Calendar op de Six Seconds site. Je kunt ook een kijkje nemen bij de Six Seconds training courses. Of kijk bij EQ Europe Eqeurope.6seconds.org voor mogelijkheden dichter bij huis.

Assessment

Als je de eerste 6 maanden van je project door bent is het van vitaal belang dat je tijd neemt om te kijken waar je staat en een verdere inschatting gaat maken. Kijk naar je projectplan en ga na welke doelen zijn gehaald en welke niet.

What is het, wat heb je gedaan waardoor je success behaalde op somige gebieden?
Waardoor kwam het dat je op andere gebieden niet succesvol was.

Stuur een raport hierover naar alle formele betrokkenen samen met een nieuw actiplan.

Bron: Joshua Freedman, Six Seconds EQ Network

Vertaald: Dhyan Vermeulen

Ontmoet de Toolbox auteurs.

Lees over de doelstelling. Read about goal setting.

Overweeg hoe je
Jouw EQ project gaat doen.